28 wrz 2011

Czy znasz swoje prawa? Jak kupować i reklamować zakupione produkty!

Dzisiaj dopadła mnie mania składania reklamacji ;) a ponieważ ostatnio moja szafa pęka w szwach, to też i parę wadliwych rzeczy znalazłam podczas robienia w niej porządków ;) Głównie były to buty, jedne z odklejoną podeszwą, piękne koralowe, inne z pękniętym obcasem, a jeszcze inne w których spruł się szew. Odkryłam też, że jedna z moich ulubionych, wielkich toreb z Reserved pękła na uchwycie. Dlatego też nie zastanawiałam się ani sekundy - znalazłam rachunki i popędziłam do sklepów - w sumie oddanie 3 par butów i torby do reklamacji zajęło mi 20 min ;] Jedne z butów od razu mogłam wymienić na nowe, dowolnie wybrane (Deichmann), dwie pozostałe pary oraz torbę pani przyjęła do reklamacji i za 14 dni dowiem się czy buty zostaną naprawione czy też mogę wybrać w zamian inne lub odzyskać za nie pieniądze. 

A dlaczego dzisiaj o tym piszę? Bo najważniejsze to znać swoje prawa jako konsument i klient setek sklepów! Nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania, więc tylko jeśli będziecie świadomi jakie prawa wam przysługują, będziecie mogli się domagać rekompensaty! 


OTO CO MÓWI USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW :

Ustawa nakłada na sprzedawcę szereg obowiązków względem konsumenta oraz
określa zasady postępowania w przypadku sprzedaży towaru wadliwego (niezgodnego
z umową).
W miejscu sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany:
1) podać do wiadomości kupującego cenę oferowanego towaru konsumpcyjnego
oraz jego cenę jednostkową (cenę za jednostkę miary), chyba że wyrażają się one
tą samą kwotą. Przy sprzedaży towaru konsumpcyjnego oferowanego luzem jest
wymagane podanie jedynie ceny jednostkowej. Taki sam sposób podawania cen
powinien być stosowany w reklamie,


2) przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę
oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych potwierdzić na piśmie
wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy,


3) na żądanie kupującego wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające
oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru
konsumpcyjnego, jego ilość i cenę,


4) udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd
informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego
korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. W szczególności należy
podać: nazwę towaru, określenie producenta lub importera i kraj pochodzenia
towaru, znaki bezpieczeństwa i zgodności wymagane przez odrębne przepisy,
informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie
do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane
w odrębnych przepisach. Wskazane informacje powinny znajdować się na towarze
konsumpcyjnym lub być z nim trwale połączone,


5) zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne
umożliwiające dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i sprawdzenie jego
jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych
podzespołów,


6) na żądanie kupującego wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy,
7) wydać kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy jego
wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji
i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy,


8) ustosunkować się do żądania konsumenta, dotyczącego niezgodności towaru
konsumpcyjnego z umową, w terminie 14 dni od zgłoszenia, pod rygorem
uznania żądania za w pełni uzasadnione.

JEŚLI CHCIELIBYŚCIE DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O PRAWACH KONSUMENTA WEJDŹCIE NA STRONĘ URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW.

A już jutro podróżnicze wspomnienia znad pięknego, modrego Dunaju!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz